ფინალური გამოცდების განრიგი

 • Chem 200
 • CS 107
 • Comp E 260
 • Ling 94
 • Ling 100
 • Ling 200
 • EE 410
 • Chem 432
 • Oral Comm. 103
 • Phil 332
 • Con E 101
 • Comp E 271
 • Phil 101
 • Comp E 470
 • EE 430
 • Phys 195
 • Chem 251
 • CS 237
 • Math 151
 • Math 141
 • Math 150
 • EE 210
 • Civ E 121 - Group 1 Practical Exam
 • Math 254
 • Civ E 121 - Group 2 Practical Exam
 • Math 252
 • EE 380
 • Civ E 121 - Group 1 Theory
 • Civ E 121 - Group 2 Theory
 • AE 280